تعداد اطلاعات موجود:   62017   آمار مشاهده صفحه   4729093 بار     جمعه 6/9/ 1394
 

 

فعاليت ساختمان : تجهيزات و صنايع نظافتي - توليد و پخش

نام واحد رايان

نام مدير - جعفري

آدرس فلکه دوم صادقيه برج گلديس ط 5 واحد 7

تلفن 44234002-44234217

نمابر 44234217

همراه -